Eteenpäin- projekti sai jatkoa

Raha-automaattiyhdistys on myötänyt SORASOD:in Eteenpäin -projektin rahoituksella jatkoa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Tulevien toimitavuosien aikana toimintaa pyritään laajentamaan, jotta yhä useampi lapsi ja nuori pääsisi projektin tuen piiriin. Jo hyviksi havaittuja toimintoja jatketaan ja uutta ohjelmaa kehitettään.

Ray

Lasten ja nuorten osallisuuden tukemineen 2010

Nuortenläksykerho ja harastus järjestäminen Tavoitteet: Tavoitteena on nuorten sopeutumaan suomalainen yhteiskunta ja syrjinnän ehkäisyä myös nuoret käymään koulussa loppuun asti sekä tarjoamalla tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista

…………………………………………..

Sarja Seminaarin

Sarja Seminaarin tarkoitus on panostaa sujuvaan asumiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön. Aiheina ovat muun muassa kulttuurien välinen vuorovaikutus,

maahanmuuttajien sosiaali- ja integraatiokysymykset, maahanmuuttaja lasten- ja nuorten kasvun tukeminen,

Somalinuorten tulevaisuus Suomessa (nuoriso-ongelmat kuten huumeet, opiskeluvaikeudet). Maahanmuuttaja lasten- ja nuorten kasvun tukeminen Somalinuorten tulevaisuus Suomessa (nuoriso-ongelmat kuten huumeet