Suomessa olevat somalialaiset ovat alkaneet pelätä poliisin

Suomessa on jo noin vuoden verran tehty tutkintaa al-Shabaabin  rahoitukseen ja värväämiseen liittyvän terroriepäilyn takia. Asia on  tärkeä tutkia ja selvittää perusteellisesti. SORASOD haluaa nyt  kuitenkin kiinnittää huomiota ilmi tulleisiin tutkintaan liittyviin  epäkohtiin. Suomessa olevat somalialaiset ovat alkaneet pelätä poliisin  mahdollisia kotietsintöjä ja pidätyksiä. Liikkuu myös huhuja, että  poliisi olisi käynyt asettamassa koteihin kuuntelulaitteita ja myös  kuvannut salaa henkilöitä kotioloissaan. Somalialaistaustaisia on myös  pidätetty. SORASOD:in puheenjohtajaan on ottanut yhteyttä erityisesti  somalialaisia naisia, jotka pelkäävät ja tuntevat itsensä  turvattomiksi poliisin toimien vuoksi.  He kokevat, että heidän  perusoikeutensa ja ilmaisuvapautensa Suomessa ovat uhattuina. SORASOD toivoo poliisilta avoimuutta ja selvitystä meneillään olevasta  tutkinnasta.  Somalialaiset kokevat tulevansa epäoikeudenmukaisesti  kohdelluiksi, ja luottamus poliisin toimintaan pitäisi palauttaa.  SORASOD