Eteenpäin- projekti sai jatkoa

Raha-automaattiyhdistys on myötänyt SORASOD:in Eteenpäin -projektin rahoituksella jatkoa seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Tulevien toimitavuosien aikana toimintaa pyritään laajentamaan, jotta yhä useampi lapsi ja nuori pääsisi projektin tuen piiriin. Jo hyviksi havaittuja toimintoja jatketaan ja uutta ohjelmaa kehitettään.

Ray