Kutsu SEMINAARI 20.12.2012 klo 17:00-19:30, Aihe :Jätehuolto sekä asumisviihtyvyyteen ja turvallinen koti: Paikka: Monitoimitila Arkki

Somali Reconstruction and Social Development ry (SORASOD) järjestää seminaaria monitoimitila Arkissa 20.12.2012 klo17:00-19:30 . Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, mutta pääkohderyhmä ovat maahanmuuttajat. Seminaarien tarkoituksena on maahanmuuttajien oman kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin va?lisen vuorovaikutuksen kehitta?minen. Seminaarien aiheina ovat asumiseen liittyva?t asiat kuten jätehuolto, sa?hko?n ja veden ka?ytto? seka? asumisviihtyvyyteen ja asukasdemokratiaan liittyva?t asiat. Suomessa asuvista maahanmuuttajista osa on joutunut tilanteeseen, jossa he ovat sekä maahanmuuttajien kulttuurin että suomalaisen yhteiskunnan ulkopuolella. Eritoten vähän koulutetut maahanmuuttajaäidit ovat suuri ongelma Myyrmäen alueella. Kotiäitejä ei ole vielä saatu riittävästi mukaan koulutukseen. Monet elävät eristäytyneenä kodeissaan eivätkä he tunne suomalaista palvelujärjestelmää, oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan Suomessa. SORASOD ry pyrkii ehkäisemään tämän kohderyhmän syrjäytymistä. SORASOD ry panostaa sujuvaan asumiseen sekä viihtyisään ja turvalliseen asuinympäristöön, edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta, paneutuu maahanmuuttajien sosiaali- ja integraatiokysymyksiin sekä tukee maahanmuuttajalasten ja -nuorten kasvua. Seminaarit ja?rjesteta?a?n yhteistyo?ssa?

 

 

1.      HUL-Siivouspalvelun .

 

2.      Vantaan nuorisopalvelu

 

3.      Somaliverkko

 

4.      Suomen somaliliito

 

  1. Gannaane ry
  2. SSAD ry

 

7.      Falaax Assosiation ry

 

Seminaari rahoittaja on Myyrmäki aluetoimikunta