Yhdistys

 

Somali Reconstruction and Social Development (Sorasod ry) perustettiin syyskuussa 2002. Toiminnan ydin on ollut maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten tukeminen harrastus- ja kerhotoiminnan avulla, syrjäytymisen ja radikaloitumisen ennaltaehkäisy sekä ryhmätoimintojen tarjoama vertaistuki. Lisäksi yhdistyksellä on ollut pitkään lasten koulunkäyntiä edistävä kehitysyhteistyöprojekti Somaliassa, joka on toteutettu yhteistyössä paikallisen järjestön kanssa ulkoasiainministeriön tuella.

Sorasod ry on Etelä-Suomen etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO), Suomen Somalia-verkoston sekä Suomen somalialaisten liiton jäsen. Toimimme aktiivisesti monikulttuurisuuden edistämiseksi Vantaalla. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen, Vantaan kaupungin ja viranomaisten kanssa.

Vuoteen 2017 mennessä Sorasod on kasvanut pienestä yhdistyksestä suuremmaksi kansalaisjärjestöksi. Järjestöllä on käynnissä parhaillaan kaksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamaa hanketta ja niitä toteuttaa kuusi palkattua työntekijää. Lisäksi työllistämme vuosittain useita harjoittelijoita sekä kesätyöntekijöitä. Toiminta on laajentunut lasten ja nuorten aktiviteeteista (Eteenpäin-projekti) maahanmuuttajien työllisyyttä edistävään toimintaan (Movat-projekti). Projektien toiminnoista ja niiden etenemisestä tiedotetaan kotisivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Toivotamme kaikki kiinnostuneet lämpimästi tervetulleiksi mukaan Sorasod ry:n toimintaan. Etsimme jatkuvasti esimerkiksi vapaaehtoisia ohjaajia peruskouluikäisten lasten ja nuorten iltapäivätoimintaan. Vapaaehtoisena voi toimia joustavasti omien mahdollisuuksiesi mukaan. Arvostamme suuresti pientäkin apuasi ja ilahdumme yhteydenotostasi!